Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou

N.o. Miesto pod slnkom Vás srdečne pozýva na medzinárodnú odbornú konferenciu „Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou“ v rámci projektu Erasmus+, ktorá sa uskutoční 29.mája 2018 v Hotely Yasmin, Košice. Podrobnejšie informácie v priloženej pozvánke.

Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom formulára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGiCPti5fY330ZD-EE_tKvL6btXIdH18TieROtAbPt5B8zEA/viewform?usp=sf_link

Program konferencie a ďalšie pokyny budú zaslané prihláseným účastníkom.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tematický rámec konferencie:

 • sociálna práca s nezamestnanými osobami,
 • sociálne a psychologické aspekty nezamestnanosti,
 • špecifiká sociálnych skupín najviac ohrozených nezamestnanosťou,
 • kompetencie nezamestnaných a práca s nimi,
 • metódy a techniky práce s nezamestnanými osobami,
 • aktivizácia nezamestnaných,
 • možnosti odborného poradenstva pre nezamestnaných,
 • formálne, neformálne a nie formálne vzdelávanie pre nezamestnaných.

 Na konferencii budú prezentované pozvané odborné prednášky.

Odborní garanti konferencie:

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Forma účasti:

 • osobná účasť na konferencii so zverejnením príspevku na webovej stránke konferencie od 22.05.2018 s možnosťou účasti na odbornej panelovej diskusii počas konferencie,
 • osobná účasť na konferencii bez zverejnenia príspevku s možnosťou účasti na odbornej panelovej diskusii počas konferencie,
 • zverejnenie príspevku na webovej stránke konferencie od 22.05.2018 bez osobnej účasti na konferencii.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný elektronický zborník príspevkov.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť:

 • účasť so zverejnením príspevku – do 30.04.2018
 • účasť bez zverejnenia príspevku – do 20.05.2018