Stud vystřídaly slzy dojetí i smích

IMG_8725IMG_8721

Nové zkušenosti, užitečné rady a často i znovunalezené sebevědomí si odnášela více než desítka odhodlaných žen z pilotního kurzu Kaleidoskop kompetencí (matky s malými dětmi, romské ženy, absolventky vysoké školy). Jeho nabitý program sloužil ke zmapování schopností a dovedností účastnic kurzu. Po dobu čtyř dnů se skupinka scházela v budově Veřejného ochránce práv v Brně.

Ačkoliv se na pondělním setkání většina z nich ostýchala hlouběji otevřít před druhými, poslední den ukázal, jak málo stačí ke vzájemnému poznání. Interaktivní forma a akční přístup lektorek v ženách vzbudil zájem a prolomil ledy. Při vzájemném hodnocení získaly pozitivní zpětnou vazbu, která znamenala další dávku povzbuzení.

Primárně šlo o poznání sebe sama. Připravené úkoly a aktivity pomohly účastnicím k nalezení schopností a dovedností, které mohou uplatnit na trhu práce. Ženy se často podceňovaly – kurz jim ale ukázal, že i např. péče o dítě jim může pomoci rozvinout důležité dovednosti. Například schopnost organizovat čas a práci je klíčová vlastnost nejen pro maminky, ale třeba pro pozici manažerky.

 

IMG_8723 IMG_8713

Druhý den daly lektorky slovo personalistce Denise Janatové. Vysvětlila například, čemu se v životopise vyvarovat nebo jak ho naopak udělat zajímavým, a popisovala, jak vypadá pracovní pohovor. Ženy se tak dozvěděly třeba to, že se zaměstnavatel či personalista nesmí uchazečky ptát na rodinnou situaci, případné těhotenství nebo sexuální orientaci.

Pracovní pohovor si účastnice vyzkoušely na vlastní kůži. Lektorky ho pojaly formou „rychlého rande”. Ženy tak musely o té druhé zjistit co nejvíce informací během pouhých několika minut. Vžily se jak do role zaměstnavatelky, tak i žadatelky o práci. Součástí pohovoru byly i záludné otázky z reálných pohovorů. Ženy si tak mohly pracovní pohovor nanečisto vyzkoušet a připravit se na případné nepříjemné situace či otázky.

Kurz zakončily lektorky Kateřina Hodická a Kateřina Kelarová předáním certifikátů. Mimo něj zúčastněné ženy domů odnášely mnoho zkušeností, užitečných rad a úsměv na rtech.

IMG_8726    IMG_8714

Autorka článku: Nikola Málková