Nikdy to nekončí!

Mezinárodní projekt Competence Kaleidoscope vyvrcholil v měsíci květnu 2018 uspořádáním 3 závěrečných konferencí. Jedna z nich s podtitulem “Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí” proběhla dne 17. května 2018 v prostorech Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Konferenci společně připravily dvě české neziskové organizace, které jsou zapojeny do realizace projektu Competence Kaleidoscope. Jednalo se o Akropolis a Genderové informační centrum NORA.

Konference byla rozdělena do dvou částí. V té první si publikum čítající okolo 100 osob vyslechlo několik příspěvků zejména k tématu kariérového vzdělávání. Výjimkou bylo vystoupení odborníka ze společnosti LMC Tomáše Ervína Dombrovského, který se věnoval aktuálním trendům na českém trhu práce. V odpolední části měli účastníci a účastnice konference možnost vyzkoušet si některé aktivity využívané v nově vytvořeném kurzu mapování kompetencí, který vznikl právě díky projektu.

Hlavním hostem konference byl všeobecně uznávaný dánský akademik a vysokoškolský pedagog Peter Plant aktuálně působící na University of South-East Norway. Jeho přednáška “Kariérové vzdělávání a kariérový management: Proč a jak?” zaujala kromě inspirativních odborných poznatků zohledňujících mj. genderové aspekty výběru profese také osobitým způsobem prezentace.

Na konferenci dále vystoupili oba tvůrci kurzu mapování kompetencí pro osoby sociálně znevýhodněné Competence Kaleidoscope, a to Lisa Filzmoser a Florian Hinterberger z partnerské organizace migrare Zentrum für MigrantInnen. Seznámili účastníky a účastnice konference s vývojem metody, jejími myšlenkovými pilíři a také s obtížemi, na které během přípravy kurzu naráželi.

A nesmíme opomenout zmínit vystoupení dvou význačných českých odbornic na kariérové poradenství a vzdělávání – akademičky Lenky Hlouškové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a kariérní poradkyně Heleny Košťálové z Evropské kontaktní skupiny.

Jednotlivé příspěvky jsou k dispozici zde.