obrazek-5

Setkání v Linci

Setkání v Linci

V rakouském městě Linec se ve dnech 19. – 23. září 2016 sešli představitelé čtyř organizací, a to MIGRARE z Rakouska, GIC NORA a AKROPOLIS z České republiky a MIESTO POD SLNKOM ze Slovenska.
Během týdenního školení všechny zúčastněné organizace zasedaly denně 8 hodin v sídle Migrare a diskutovaly o výhodách a nevýhodách jednotlivých modulů a vylaďovaly v nich drobné nedostatky. Společně procházely a sami na sobě testovaly dílčí prvky metodiky a přicházely s různými podněty a návrhy na vylepšení. Veškerá diskuse probíhala v anglickém jazyce ve velmi příjemné, tvůrčí a spolupracující atmosféře pod vedením Lisy a Floriana z Migrare. Díky týmovému brainstormingu se podařilo vyřešit nové představení kompetenčních karet klientkám a klientům. Zbývá v nich pouze doladit některé překlady pro zvýšení srozumitelnosti textu. Na tomto úkolu v současnosti pracují naše odbornice.
Bezespornou výhodou kurzu jsou prvky „storytellingu“, tzv. vyprávění příběhů ve stylu bajek; nic tak neoživí celý proces jako názorné příklady, které pomůžou klientkám a klientům vžít se do dané situace. Významným přínosem byla rovněž diskuse s psychologem z organizace Migrare, který reagoval na dotazy členů týkajících se emočně nabitých momentů, které by mohly u klientek a klientů během kurzu nastat.
Pracovní část pobytu v Linci byla zpestřena kulturním programem; členové celého týmu měli možnost seznámit se při společné večeři s místní kuchyní a průběžně poznat krásy města během příjemné projížďky turistickým vláčkem. A při výšlapu na kopec Pöstlingberg se jim naskytl skvostný výhled na město a řeku Dunaj.
Vzhledem k nutnosti některých úprav a jejich následného zapracování do projektu se posouvá termín pilotního testování kurzu s klientkami a klienty pro všechny organizace z letošního podzimu na jaro 2017.
img_20160921_102451

img_20160920_090711