Materiály ke stažení

Slovenské materiály na stiahnutie nájdete na konci stránky


Brožura k projektu Kaleidoskop kompetencí (CZ)

PPT prezentace přednášejících z konference v Brně 17. 5. 2018

Tomáš Ervín Dombroský EMANCIPACE V PRÁCI

Florian Hinterberger MAPOVÁNÍ KOMPETENCÍ PODLE COMPETENCE KALEIDOSCOPE

Peter Plant KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉROVÝ MANAGEMENT PROČ A JAK

Lenka Hloušková Kompetence kariérových poradců

Helena Košťálová Kompetence a jejich význam v kariérovém vzdělávání

Materiály ke kurzu

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6

MODUL 7

MODUL 8

Kompetenční karty

KOMPETENČNÍ KARTY – ÚVOD

OSOBNÍ DOVEDNOSTI

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

TECHNICKÉ A METODOLOGICKÉ DOVEDNOSTI


 

Materiály na stiahnutie (SK)