FloLis

Metoda mapování kompetencí je na světě

Posledních několik měsíců naši rakouští kolegové Lisa Filzmoser a Florian Hinterberger, za podpory interních expertů a obrovské podpory kolegů, vyvíjeli novou metodu mapování kompetencí “Kaleidoskop kompetencí”. Od prvotního sběru dat v Uherském Hradišti v říjnu 2015 tvrdě pracovali, aby vyvinuli vhodnou metodu pro naši cílovou skupinu, sociálně znevýhodněné s nižším stupněm vzdělání a nízkou sebedůvěrou.

Tento vývoj byl velmi intenzivním procesem. Zohledňoval data klientů a trenérů z našich čtyř partnerských organizací, diskuse s trenéry a různými experty a také zkušenosti z jiných metod mapování kompetencí jako je např. CH-Q. Paralelně probíhal extenzivní výzkum současných obdobných metod, a to jak v rámci existující literatury tak v praxi.

Po pěti měsících výzkumu a sběru dat konečně vyvinuli jádrový koncept metody. Bylo odsouhlaseno, že metoda bude mít modulární strukturu, aby bylo možné ji využívat maximálně flexibilně. Sestává ze 7 různých modulů, z nichž každý trvá okolo 4 hodin a pokrývá široké spektrum témat: od práce na vlastním životopise, osobním dojmu a veřejném vystupování, po formulaci cílů a plánování kroků k nim vedoucích.

Největším benefitem metody je minimalizace písemné práce pro naše klienty. Většina současných metod mapování kompetencí vyžaduje velké množství psaní, což je činí nevhodné pro naši cílovou skupinu. Metoda zahrnuje mnoho různých materiálů, jako jsou Kompetenční karty od Bertelsmann-Stiftung (psali jsme o nich v minulém článku), hry, hraní rolí a mnoho dalších uměleckých způsobů vyjádření tak, aby maximálně vyhovovaly potřebám naší cílové skupiny a Kaleidoskop kompetencí pro ně byl jedinečnou zkušeností!

Dalším krokem nyní bude týdenní zaškolení trenérů našich partnerských organizací, které proběhne již toto září v Linci. Po tomto setkání zrealizuje každá organizace několik vlastních kurzů pro své klienty. Tyto kurzy budou poté vyhodnoceny pro finální doladění celé metody.