Projekt Kaleidoskop kompetencí

Projekt Kaleidoskop kompetencí je tříletý projekt v rámci strategického partnerství 4 organizací – Akropolis, o.s. (Česká republika), Genderové informační centrum NORA (Česká republika), Migrare Zentrum für MigrantInnen (Rakousko), Miesto pod Slnkom (Slovensko). Projekt je finančně podpořen z programu Erasmus+.

Hlavním cílem projektu je vyvinout, pilotovat a šířit novou metodu mapování kompetencí, která povede ke zlepšení postavení cílové skupiny projektu ve společnosti a na trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně znevýhodněné, které se díky svému znevýhodnění setkávají s bariérami bránícími jejich zapojení do společnosti a na trh práce.

V rámci projektu se setkávají organizace, které mají bohaté zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Každá organizace přináší do projektu jinou zkušenost – práce s osobami sociálně vyloučenými, s osobami ohroženými chudobou, s osobami s nízkým vzděláním/kvalifikací, s menšinami, migranty.

Organizace Migrare Zentrum für MigrantInnen má v rámci partnerství největší zkušenosti s metodami mapování kompetencí, má tedy největší podíl na tvorbě nové metody mapování kompetencí.

Pro více informací o organizacích navštivte sekci Kdo jsme.